بالا

افسانه ای بر تاریخ ، ریشه های هنرهای رزمی

بخش دوم 

ریشه های هنرهای رزمی

زمانی که هنرهای اولیه به دورترین نقاط مشرق زمین رسید ، آنجا ریشه گرفت و مرحله تدریجی گوناگونی را آغاز  کرد و به چند شاخه پیچیده تبدیل شد . متاسفانه مدارک و شواهد کمتری وجود دارد که مرز افسانه ، شایعه و تفکر و تعمقی که به رشد اولیه گسترش هنرهای رزمی ارتباط دارد عبور کرده باشد .

پاره ای از اطلاعات بدست آمده از سنتهای ادبی و هنری باستانی چین و هندوستان بیانگر این مطلب است که هنرهای رزمی در مابین ۵ قرن قبل از میلاد که همزمان با تولید عظیم شیشه ها در چین آغاز شد و  قرن ۳میلادی یعنی زمانی که تمرینات هنرهای رزمی به آن وابسته است برای اولین بار به ثبت رسید ، در میان این تمدنها پیشرفت کرده است .

اگر این تائید ، مبهم بنظر می رسد آن را با تلاشهایی که در مورد وقایع اصلی و جزیی موجود در تاریخ سایر هنرهای باستان رخ داده است مقایسه کنید که از آن میان می تواند از : آشپزی ، شراب سازی ، پنیرسازی یا کشاورزی نام برد .

budo-fakhar

شما بندرت می توانید با دقت ریشه های چنین مهارتهایی را با دقت دنبال کنید ، اما گاهی اوقات سند یا شیء ایی یافت می شود که ثابت می کند تکنیکهای یک تاریخ معین دستخوش تغییر و تحولی شده است .

بدون نظر

ثبت دیدگاه