بالا

بخش ۲-۱افسانه ای بر تاریخ ریشه های هنرهای رزمی

مدارک یا اشیاء کمی  در مورد تاریخ اولیه هنرهای رزمی وجود دارد و خیلی از افراد دست اندرکاران هنرهای رزمی معتقدند که هنر و فن آنها در اویل قرن ۶ در چین آغاز شد.

در دوران پادشاهی ((وی)) در چین ، عقیده افراد بر پایه افسانه ای است که چطور یک راهب هندی بنام ((بودهیدهارما)) به معبد ((سونگ شان شائولین)) و صومعه پای کوههای ((سونگ شان ))آمد . او یک روش جدید را که منجر به نزدیکی مستقیم به مذهب بودا می شد ، تعلیم می داد . این روش جدید نیاز به مدتها تفکر و اندیشه ولانی در حالت ثابت داشت . گفته می شود او بمدت ۹ سال در مقابل دیوار غار نشست و به همین ترتیب به سایر ذاهبان تعلیم داد .pic-boda-m-fakhar

برای آنکه او می تواند به شاگردان کمک کند تا در مقابل ساعتهای طولانی و دراز تفکر واندیشه ، تاب مقاومت آورند ، تکنیکهای تنفسی و تمریناتی را که منجر به توسعه قدرت بدنی  و توانایی می شد به آنها آموزش می داد تا بتوانند در  مناطق دور افتاده کوهستانی  که محل زندگی شان بود ، از خود دفاع کنند .

 

pic-m-f

عقیده  بر این است که ((ده یانا)) یا ((مدرسه تفکر مذهب بودا))از چنین تعلیمات و آموزش هایی متولد شده است که چینی ها آن را ((چان))و ژاپنی ها ((ذن)) می نامند.

 

هنر رزمی که به نام ((شائولین چوان- فا)) یا ((بوکس معبد شائولین )) شناخته می شود نیز به تمرینات ((بودهیدهارما))ارتباط دارد. تصور میشود که بسیاری از هنرهای رزمی چینی و ژاپنی نیز از این سنت رشد و نمو کرده باشند .

البته شک بسیاری در مورد درست یا غلط بودن این افسانه وجود دارد که اگر برخی از حقایق تاریخی که این افسانه را آشکار می کند، حقیقت داشته باشند ، منبع جالبی خواهد بود .

این افسانه ، منعکس  کننده علاقه دو طرف چین هندوستان به مذهب بوداست و همین عامل بود که در قرن ۶ میلادی موجب ارتباط و تماس هندو چین شد .

این حقیقت در اثر تحقیق دکتر((جوزف نیدهام))، متخصص بزرگ فرهنگ و ادبیات چین در قرن ۲۰نیز مورد تاثیر قرار گرفته است . بعلاوه مطلب فوق بیانگر این حقیقت است که تفکر و اجرای تمرینات رزمی از زمانهای اولیه جزء جنبه های مکمل مذهب بودا بوده بطوری که یکی از آنها مجهول و ثابت و دیگری معلوم و متحرک بود.

m-fakhar-pic-needham

عکس بالا دکتر نیدهام

با این وجود با جستجوی دقیق منابع تاریخی ، درمی یابیم که هنرهای رزمی مدتها قبل از سفر ((بودهیدهارما)) در هندوستان و چین شکوفا شده بود .

بدون نظر

ثبت دیدگاه