بالا

هنرهای رزمی در مقابل ورزشهای رزمی 3 هنرهای رزمی برای دفاع توسط سربازانی که در میدانهای جنگ ، نبرد می کردند توسعه و گسترش نیافت. بلکه نبرد و ستیزی که افراد دست اندر کار هنرهای رزمی ، بر روی آن تمرین می کنند در حقیقت از...

پیدایش و تکامل هنرهای رزمی در جهان 2 جنگ و ستیز در مقابل هنرهای رزمی شاید در دوران ماقبل تاریخ بود که جنگ به گروههای اساسی ، سرگرمی ، ورزش یا تشریفات مذهبی تقسیم شد و قبایل نیز اقدام به اجرای آنها کردند و ستیز نیز...

چگونه یک کلاس دفاع شخصی مناسب پیدا کنیم ؟ همیشه در جاهای مختلف این سوال بارها از من پرسیده میشه که یک کلاس دفاع شخصی خوب از کجا پیدا میشه و چطور میشه به یک کلاس اعتماد کرد. به همین خاطر احساس کردم بد نیست که...

    هنر رزمی استاد (( چان )) که یکی از استادان کونگ فو در هنگ کنک است از هنرهای رزمی این طور سخن به میان می آورد : (( استفاده از ریاضیات بدن انسان )) منظور او از بیان این جمله این بود که می تواند به...

با توجه به روند رو به رشد زندگی شهری ، مشکلات آن نیز رو به افزایش است . که بر روحیه افراد تاثیر زیادی دارد برخی از این مشکلات عبارتند از : فشار و استرس بر روحیه افراد فرصت کم برای تفریح آلودگی محیط زیست افزایش جرم افسردگی ...

  • 2