سه نکته مهم برای  انتخاب و یادگیری مهارت رزمی  دفاع شخصی برای بزرگسالان ورزش های رزمی و به ویژه دفاع شخصی  به یکی از علاقمندیهای بزرگسالان تبدیل شده و مطالعات علمی اثبات کرده که ورزش برای سلامتی مفید است . چرا که در آن افراد کارهایی را انجام میدهند که