دفاع شخصی

31 مارس, 2020

نکات یادگیری مهارت دفاع شخصی برای بزرگسالان

سه نکته مهم برای  انتخاب و یادگیری مهارت رزمی  دفاع شخصی برای بزرگسالان ورزش های رزمی و به ویژه دفاع شخصی  به یکی از علاقمندیهای بزرگسالان […]
18 سپتامبر, 2019

هنرهای رزمی

18 سپتامبر, 2019
آیکیدو

آیکیدو

18 سپتامبر, 2019
آموزش دفاع شخصی در-کرج

آموزش دفاع شخصی در کرج

18 سپتامبر, 2019
دفاع شخصی

آموزش دفاع شخصی